Jak zainstalować system OS X Mavericks na dowolnym komputerze z procesorem Intel (przewodnik)

W tym artykule opisano prostą procedurę instalowania systemu OS X Mavericks na komputerze z procesorem Intel. W tym celu używane jest narzędzie o nazwie UniBeast, które tworzy instalator rozruchowy z pobranej wersji systemu OS X. Aby rozpocząć ten proces od nowa, może być konieczne uzyskanie dostępu do funkcjonalnego komputera z systemem Mac OS X Snow Leopard 10.6.8 lub nowszym . Pomoże to w pobraniu najnowszej wersji OS X.

Musisz się zarejestrować na tonymacx86.com do pobierania narzędzi UniBeast i MultiBeast z sekcji pobierania. Wymagany byłby także dysk USB o pojemności 8 GB lub większej.

Możesz pobrać system Mac OS X Mavericks, pod warunkiem, że już kupiłeś Snow Leopard, Lion lub Mountain Lion. Możesz pobrać aplikację ze sklepu Mac za pomocą swojego Apple ID na dowolnym komputerze z systemem Mac OS X i systemem Snow Leopard 10.6.8 lub nowszym.

Po pobraniu systemu Mac OS X musisz utworzyć z niego rozruchowy dysk USB za pomocą UniBeast. Włóż dysk USB. Otwórz / Aplikacje / Narzędzia / Narzędzie dyskowe. Musisz podświetlić dysk USB w lewej kolumnie.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PCMusisz kliknąć kartę Partycja. Kliknij „Bieżący” i wybierz „1 partycja”.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Kliknij Opcje i wybierz „Główny rekord rozruchowy”. Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

W polu Nazwa: musisz wpisać USB, którego nazwę można później zmienić. W obszarze Format: wybierz OS X Extended (Journaled). Kliknij Apply, a następnie Partition.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PCTeraz pobierz i uruchom UniBeast.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PCW Wybierz miejsce docelowe wybierz USB i wybierz Kontynuuj.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Jeśli używasz systemu Socket 1156 bez koncentratora USB (RMH) USB, wybierz Starszą obsługę USB. Jeśli korzystasz z laptopa, wybierz Wsparcie dla laptopa. Kliknij Kontynuuj. Wprowadź hasło i kliknij Zainstaluj.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

UniBeast utworzy bootowalny dysk USB. Proces zajmie od 10 do 15 minut. Na koniec przeciągnij MultiBeast na ukończony dysk USB.

Teraz możesz już zainstalować system OS X Mavericks na komputerze. Przejdź do ustawień BIOS komputera i wybierz opcję rozruchu z dysku USB.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Wybierz język po przybyciu do instalatora.

Należy usunąć lub sformatować dysk docelowy w systemie Mac OS X Mavericks. Na górnym pasku menu instalacji wybierz Narzędzia, a następnie Narzędzie dyskowe. Musisz podświetlić dysk docelowy do instalacji Mavericks w lewej kolumnie. Kliknij kartę Partycja. Kliknij Bieżący, a następnie wybierz Partycję. Kliknij Opcje. Wybierz metodę partycji GUID. Wpisz Mavericks w polu Nazwa. W obszarze Format wpisz Mac OS Extended. Kliknij Zastosuj, a następnie Partycja. Zamknij Narzędzie dyskowe.

Rozpocznij proces instalacji. Po zakończeniu procesu musisz ponownie uruchomić system. Naciśnij Hoteky, aby wybrać urządzenie rozruchowe.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Otwórz i uruchom MultiBeast teraz.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Wybierz Szybki start, aby wybrać EasyBeast, UserDSDT lub DSDT-Free.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Kliknij opcję Sterowniki audio, grafiki i opcji sieciowych.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Kliknij Dostosuj, aby wyświetlić dalsze opcje.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Kliknij Drukuj lub Zapisz. Kliknij Kompiluj, a następnie Instaluj.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Uruchom ponownie komputer, aby zakończyć instalację.

 Install OS X Mavericks on any Intel Based PC

Oto jak zainstalować system Mac OS X Mavericks na obsługiwanym komputerze z procesorem Intel. Ta procedura dotyczy również innych komputerów z niewielkimi różnicami w konfiguracji systemu BIOS.